جواب کار کلاسی صفحه ۳۰ کتاب کار و فناوری پایه نهم ساز و کار حرکتی بادامک و میل بادامک کاربرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته خیلی دنبالشم.