جواب به کار ببندیم صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به طور گروهی برای حفظ از اقیانوس ها و دریا ها پیش نویس قوانین تهیه کنید و راهکارهایی را نیز به کشورها توصیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.