آیا جریان و ماجرای ازدواج گوگوش با رها اعتمادی حقیقت و صحت دارد جزئیات کامل را از سایت نکس لود دریافت کنید.

حقیقت ماجرای ازدواج گوگوش با رها اعتمادی

همه شما گوگوش را می شناسید فردی که از ایران فرار کرد و علیه امام زمان حرف های بسیار زشتی را نسبت داده است و امام زمان را مسخره کرده است که کار بسیار زشت بوده و در شأن یک خواننده ایرانی نیست که با عقاید یک ملت بازی کند و آنها را به تمسخر بگیرد زیرا پس از انقلاب اسلامی بی کار شده و کار خود را از دست داده بود به خاطر همین بغض عمیقی علیه اسلام و جمهوری اسلامی دارد و بنابراین حرفهای بسیار زننده ای را  به سمت مردم روانه می‌کند ما گوگوش را به عنوان خواننده ایرانی نمیشناسیم و یک مزدور خارجی می‌دانیم و امیدواریم که به راه حق باز کرده و دوباره مسیر اسلام و قرآن را در پیش بگیرد که بسیار بعید است.