جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی (نتایجی) برای ایرانیان داشت؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قتل و غارت مردم، از بین بردن آثار هنری، سوزاندن کتابخانه ها، ویرانی بسیاری از شهرها و روستاها.