جواب فعالیت صفحه ۸۷ کتاب نگاشر فارسی چهارم ابتدایی دبستان یکی از حکایت های درس چهاردهم فارسی ادب از که آموختی را انتخاب کنید و آن را به زبان ساده بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

یکی از حکایت های درس چهاردهم فارسی به زبان ساده

از لقمان پرسیدند: «از چه کسی ادب را یاد گرفتی؟»
گفت: «از افراد بی ادب ، به این ترتیب که کارهای زشت آنها را دیدم اما انجام ندادم».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پرنیا : از یکی پرسیدند دانشمندی که از علم و دانش خود استفاده نکند به چه چیزی شباهت دارد؟ آن شخص جواب داد به زنبور بی عسل چون زنبوری که عسل تولید نمی کند یعنی به دیگران هیچ سودی نمی رساند..

روژان محمدیان : یکی از حکایت های درس چهاردهم فارسی ادب از که آموختی را انتخاب کنید وآن را بهزبان ساده بنویسید.

نویسنده : دو انسان ( دو گروه از انسان ها ) بی فایده رنج بردند و بی نتیجه تلاش کردند ؛ یکی آن کسی که پولش را ذخیره کرد و آن را خرج نکرد و از آن استفاده نکرد و دیگری آن که علم را یاد گرفت ، ولی به آن عمل نکرد..

ناشناس : دو نفر بی فایده رنج بردند و بی نتیجه تلاش کردند یکی که جمع کرد و نخورد و نفر دیگر کع علم داشت و از ان استفاده نکرد دانش هر چه بیشتر بخوانی چون از ان استفاده نمی کنی نادانی به یک نفر گفتند دانشمند بی عمل مثل چیست او در جواب گفت به زنبوری که عسل تولید نمیکند به لقمان گفتند ادبت را از چه کسی یاد گرفتی گفت از بی ادب ها هر کاری که دیدم انها میکنند از انها دوری کردم ماده ی خوشبو ان است که خودمان ببو ییم نه انکه عطر فروش بگوید دانشمند چون صندوقچه عطر فروش است ساکت وپر از هنر و نادان مثل طبل ناچیزبلند فکر و درون خالی جواب سوال نگارش کلاس ۴ ولی تنبلی نکنید از روی من بنویسید من فقط به شما یاد دادم که این سوال چگونه است.

ستایش : سلام من ستایش هستم و من یکی از این متن ها رو نوشتم و فردا رفتم مدرسه و معلمم بهم آفرین گفت و بالا ترین نمره رو بهم داد و من قبول شدم تو کلاس چهارم خیلی ممنون ازتون عالی بود💞.

نویسنده : به یک نفر گفتند دانشمندی که به درس خود عمل نکند به چه چیزی شبیه است گفت به زنبور بی عسل.

ناشناس : روزی یکی از دانشمندان به نام لقمان را گفتند ادب خودت را از چه کسی اموختی گفت از بیادبان هر کاری کردند همان کار را کردم.