جواب کار غیر کلاسی صفحه ۸۳ کتاب کار و فناوری پایه هشتم حیوانات بومی منطقه خودتان و ویژگی انها را مورد برسی قرار دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گاوداری : تولید کننده پوست ماست و شیر.