جواب فعالیت صفحه ۱۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم راه های خاموش کردن آتش در مدرسه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه های خاموش کردن آتش : خنک کردن یا قطع حرارت از کانون آتش سوزی. خفه کردن یا قطعه اکسیژن هوا از کانون آتش سوزی. گرسنگی دادن یا قطع سوخت از کانون آتش سوزی.