جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسانی که توانایی اندیشیدن دارند، ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند. چشم دارند، ولی از آنچه می بینند عبرت نمی گیرند، گوشی دارند، ولی برای شنیدن (دستورات خداوند) از آن استفاده نمی کنند.
خداوند این گروه از اتسان ها را که (دال هایشان) کر و لال است. یعنی در ایالت الهی تفکر نمی کنند را از چهار پایان پست تر معرفی می کند.