جواب پیشنهاد صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم خداوند در این آیه انفاق را به چه چیزی تشبیه کرده است خداوند با این تشبیه بر چه مسئله ای تاکید داشته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.