جواب کامل کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان خداوند دو گروهاین ها و آن ها اهل بهشت و جهنم را بر اساس چه ویژگی ها و رفتارهایی از هم جدا می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : * بهشتیان:
نماز می خوانند و روزه می گیرند.
خوش اخلاقند و فحاشی نمی کنند.
به پدر و مادر خود احترام می گذارند.
به دیگران کمک می کنند.

** جهنمیان:
نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند.
بد اخلاقند و فحاشی می کنند.
به پدر و مادر خود احترام نمی گذارند.
به دیگران ظلم می کنند.

صبا : بهشتیان امامان را الگو ی خود میکنند جهنمیان امامان را الگوی خود نمی کنند ./