جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم آیا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب می کند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بدلیل آن که گاهی اوقات از خداوند چیزهایی درخواست می کنیم که به مصلحت ما نیست. خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است، به جای خواسته ی ما چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما می دهد.