جواب تدبر در قرآن صفحه ۸۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازگشت به جاهلیت.