جواب برسی کنید صفحه ۵۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم خدا در سوره حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یوم الدین.

احسان خلج : این بهترین بخشی را که دیدم است چون بخش های دیگر این خاصیت دانلود را ندارد.