جواب فعالیت (2) صفحه ۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم کشور دارای امنیت ناپایدار خدمات اجتماعی مناسب بهداشت و سلامت آموزش و رفاه اجتماعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خدمات اجتماعی نا مناسب (کبود تجهیزات بیمارستانی, کمبود دارو و گرانی آن, کمبود تجهیزات آموزشی و نامناسب بودن مکان های آموزشی, فقر و بیکاری و …)