جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید کرده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قحطی – خشک سالی – حمله ی حیوانات وحشی – سرما و گرمای زیاد – حمله ی سایر قبایل.