جواب صفحه ۱۳۴ و ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم معنی و خلاصه همه چیز را همگان دانند بخوان و بیندیش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

عطیه رجایی : منظور از همه چیز را همگان دانند چیست؟ یک نفر نمی تواند همه چیز را بداند و هر کسی اطلاعات محدودی داردولی وقتی انسان ها همگی با هم باشند و هر کسی چیزی را بداند این گونه می شود که با هم دیگر همه چیز را می دانند یعنی از اطلاعات هم دیگر استفاده می کنند. عطیه رجایی در روستای علیشاهدان.