خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه پژمان جمشیدی خلبان شده است که جزئیات و جریان ماجرای خلبان شدن پژمان جمشیدی همراه با فیلم عکس قضیه از سایت نکس لود دریافت کنید.

ماجرای خلبان شدن پژمان جمشیدی

در کانال ها و فضای مجازی یک کلیپ منتشر شده است که در آن پژمان جمشیدی در حالکار با هواپیمای کوچک می‌باشد و پس از آن شایعه خلبان شدن پژمان جمشیدی در اینترنت منتشر شده و نمی‌توانیم این حقیقت دارد یا خیر به زودی اطلاعات کاملی را راجع به این موضوع اطلاع پیدا می‌کنیم و به شما عزیزانی که راجع به این جستجو کردید اعلام خواهیم کرد.