جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۳ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی چه وقت میتوانیم مطمئن باشیم خواسته های ما به خودمان و دیگران آسیب نمی رساند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

محمدحسن : چه وقت میتوانیم مطمعن باشیم خواسته های مابه خودمان ودیگران اسیب نمی رساند.

اتنا : با خودمان فکر کنیم و با خواسته مان مقایسه کنیم و ببینیم ک عمل شده است یا ن؟

هدیه عیوض نیا : درباره ی آن خوب فکر کنیم و نتایج آن را پیش
بینی کنیم واز نظر سنجی دیگران کمک بگیریم.

نویسنده : زمانی که برای خودمان چیز هایی معین کنیم مثل: آیا چیزی که ما انتخاب کردیم بر خلاف دستورات دینی است یا باعث خسته شدن بیش از حد من و دیگران میشود یا نه.