جواب فکر کنید صفحه ۳۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم خواص فیزیکی اتن را با فراورده های حاصل از آن پلی اتن مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اتن: گازی، جرم کمتر ولی پلی اتن: غلیظ و مایع و جامد، جرم بیشتر نکته: تبدیل منومر به پلی مر راحت تر است ولی تبدیل پلی مر به واحد های سازنده اش (منومر) سال ها زمان نیاز دارد به همین دلیل نمی توان پلاستیک ها را تجزیه کرد. نکته: تعریف پلی مر: به مولکول های بزرگی که از 100 تا 1000 واحد تکرار شونده (منومر) ساخته شده است.