جواب خودارزیابی صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس دهم آرشی دیگر از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. کدام قسمت از درس، اشاره به شهید »حسین فهمیده« دارد؟
2. درباره این مصراع شعر «آن طرف نصف جهان، با تانک های آتشین در راه» توضیح دهید.
3. چه شباهت هایی بین این درس و درس هفتم (هم زیستی با مام میهن) وجود دارد؟ توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون میان سنگر آزادگان جوشید / مثل یک موج خروشان شد / کودکی از دامن این موج بیرون جست
2. در جنگ هشت ساله (دفاع مقدس) سپاه دشمن از تمام سلاح های نظامی که دشمنان ایران اسلامی در اختیارش قرار داده بود و به همین خاطر، شاعر گقته «آن طرف، نصف جهان، با تانک های آتشین، در راه»
3. با کار، تلاش، سازندگی، مطالعه، تحقیق و …