جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس سیزدهم آشنای غریبان میلاد گل از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا شاعر می گوید: »فصل غریبی سرآمد؟«
2. در شعر دوم، برای میلاد امام زمان (عج) چه توصیف هایی به کار رفته است؟
3. رهبران جامعه اسلامی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا امام رضا (ع) در شهر خراسان بیگانه و تنها نیست و هر سال میلیون ها زار دارد که آنها نیز به نوبه خود در آن شهر غریب هستند.
2. 1) تولد او به بهار تشبیه شده است. 2) روز عید عاشقان و عارفان است. 3) انگار بر جهان جانی دوباره دمیده شده است. 4) تمام گلستان پر از گل لاله شده است. 5) نجات بخش مردم جهان به دنیا آمده است.
3. دل های آنها را بیدار میکنند.راز و رمز زندگی صحیح را به آنها می آموزند، از گمراهی ها و نادانی ها نجاتشان می دهند.
4. با تفکر و تعقل در سیره و روش زندگی آنها و تدبر در سخنان حکمت آمیزشان.