جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس شانزدهم آرزو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا شاعر می گوید: انسان باید دشمن هم داشته باشد؟
2. چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟
3. اگر شما به جای شعر بودید برای دوستانتان چه آرزوهای دیگری داشتید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آمی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.
2. زیرا که ارباب انسان شود او را به حرص و طمع و کارهای ناشایست وا می دارد ولی اگر خدمت گزار باشد، می تواند بسیاری از نیازها و خواسته های انسان را بر آورده کند.

نویسنده : سوال ۳:اگر به پول و ثروتی برسد از آن به نیازمندان هم ببخشد_آرزو میکردم که خدا او را یاری کند تا با پدر و مادر و بزرگان با خوش رویی و مودب رفتار کند .