جواب خودارزیابی صفحه ۷۳ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب خودارزیابی درس نهم نوجوان باهوش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- سوالات قام مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟
2- ویژگی های مشترک امیرکبیر و قام مقام فراهانی چیست؟
3- خدمات قام مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- این شعر از کیست؟.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انس و مونس شد .
کاشف الکل که بود؟.
2- هر دو به مقام صدر اعظمی رسیند. آنها باهوش و ذکاوت بودند و با تلاش و کوشش خود به دانش و مقام بالایی دست پیدا کردند. آنها توانستند با جهل موجود در جامعه مبارزه کنند.
3- قام مقام قراردادهای مهم و ارزشمندی برای ایران بست. امیرکبیر برای اولین بار مدارسی به نام دارالفنون که شبیه به مدارس حال بود تاسیس کرد. گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.