جواب خودرازیابی صفحه ۳۳ کتاب فارسی پایه نهم خودارزیابی درس چهارم همنشین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. در متن درس، چه كسانی به عنوان مشاوران خوب، معرّفی شده اند؟
پدر و مادر، معلّمان دلسوز و مرّبیان با تجربه
2. به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح (ع) را با سگ اصحاب كهف، مقایسه كرده است؟
3. چرا باید از معاشرت با همنشین بد، پرهیز كرد؟

جواب

2. چون سگ موجودی پست است، به خاطر هم نشینی با نیکان به بالاترین مرحله رسید. پسر نوح با بدان همنشینی کرد، مقام پستی یافت
3. از دیدگاه نهج البلاغه نمى توان با هر كسى دوست شد. با اهل ر- همان كسانى كه در گرفتارى، در پشت سر و پس از مرگ، مراقب دوست نیستند – با افراد فرومایه كه انسان را به بدبختى مى كشانند،با انسان هاى دنیا طلب، خطرناك، دروغگو، پست و فرومایه، چاپلوس، بخیل، فاسد، عیبجو، سخن چین، كسانى كه هر روز به رنگى در مى آیند و با آدم هاى احمق و نادان نمى توان دوستى و معاشرت نمود. فراموش نكنیم اگر با افراد نادرست دوستى كنیم از شرشان ایمن نخواهیم ماند و به سرنوشت دوستى با خاله خرسه دچار خواهیم شد. اگر احتیاط هاى لازم را رعایت نكنیم و با هر كسى دوست شویم و باهر انسان آلوده دامانى هم صحبت گردیم، دل بیمار خواهد شد و چشم بصیرت را از دست خواهیم داد و همه ى اینها عوامل سقوط و تباهى انسان خواهد بود.