جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس چهاردهم 14 پیدای پنهان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟
2. این درس را با درس اول (آفرینش همه …) مقایسه کنید و شباهت های آنها را بیان کنید.
3. چرا خداوند بزرگ، نعمت تفکر و اندیشیدن را به انسان ها بخشید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. اگر از شاگردان جعفر بن محد (ع) هستی، باید بدانی که او زیاده از این، سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است، لذا تو هم شایسته با ما سخن بگو.
2. هر دو درس درباره نعمت هایی است که خداوند برای انسان ها آفریده است نعت هایی که ما را به عظمت و بزرگی خداوند رهنمون می سازد.
3. خداوند نعمت تفکر به ما داده است تا در آفریده های خدا اندیشه کنیم و به حکمت و هدف آفریده ها فکر کنیم. بیندیشیم که خداوند هر یک را برای چه کاری خلق کرده است. درباره نیروهایی که خداند در وجود انسان خلق کرده و نعمت هایی مانند یاد آوری، فراموشی و … فکر کنیم و تصور کنیم که اگر این آفریده ها نبودند چه اتفاقی می افتاد.