جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس چهاردهم یاد حسین از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعه کربلا اشاره شده است؟
2- چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟
3- به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- امام حسین {ع}.
2- چون ایشان زمانی که به رود برای پر کدن مشک آب رسیدن، حتی خودشان از آن آب به دلیل تشنگی اهل خیمه و اما حسین (ع) نخوردند و همچنین برای ایشان امان نامه آوردن برای پیوستن به دشمن اما ایشان با وجود اینکه می دونستند شهید خواهند شد، آن را قبول نکرده و بسیار عصبانی شدند. .
3- با زنده نگه داشتن یاد آن ها و ادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند.