جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.