جواب فعالیت صفحه ۳۵ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم خودشناسی واقعی یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

ناشناس : یعنی ما خود را از لحاظی مانند استعداد ها گرایش ها و هنر های مورد علاقه ی خود بشناسیم و در موقع تصمیم گیری به راحتی از بین موارد انتخاب کنیم‌.

ناشناس : در آیات یعنی شناختن صفات و استعداد های مثبت و منفی خود به جهت اقدام به سازندگی برای رسیدن به تکامل انسانی.

اصغر : یعنی بدانیم باید از چه چیز های دوری کنیم وبه چه چیز هایی نزدیک شویم و استعداد های خودرا بشناسیم.