جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم خیانت به میهن یعنی چه چند نمونه ذکر کنید و بگویید این رفتار ها چگونه به کشور آسیب می رساند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی برخی انسان ها برای هموطنان خود خطرات ایجاد کنند و آرامش سرزمینشان را از بین ببرند. مانند کسانی که اطلاعات مهم و سری کشورمان را در اختیار دشمنان قرار می دهند.

فاطمه : کسی که اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار دشمن قرار داده و جان هموطنان و کشور خودرا به خطر می اندازد و ادم ترسو و کسی که هرجایی یک رفتاری دارد میتواند به کشور خود خیانت کند مانند ملا صالح که براحتی مترجم صدام و به کشور خود خیانت کرد.

نویسنده : یعنی کشور خود را به چندر غاز دادن و به هموطنان خود خیانت و آینده خود خانواده و هموطنان خود را به باد دادن است.

شیوا : به نظر من کاری که به ضرر میهن است و به فایده دشمن نان یک کشور.