جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم نمونه هایی از اعمال ذکر کنید که دارای آثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه می یابند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آثار خوب: کمک به محرومان – ساخت مدرسه.
آثار بد: مدسازی های غلط – ایجاد آداب و رسوم بد.