جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جمله هایی را که شامل واژه ی نمی توانم بود و نشان دهند ی عدم توانایی آن ها در انجام بسیاری از کار ها بود.