جواب پاسخ املا و دانش زبانی صفحه ۵۰ کتاب نگارش فارسی ششم دبستان درس هشتم دریاقلی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جواب پاسخ دانش زبانی درس دریاقلی هشتم

فروش دوران ادبیات کهن اتفاق رکاب => فداکار
حاشیه فرسوده ظلم => حفظ
میهن دلیرانه انتقال فورا عقب => مدافع
وطن سرعت عملیات تلفظ => وسعت
2. واژه های بدون نقطه : همه، گاهی، مردمی، رها، دلاورمرد، کوی، سر و صدا، سوار، ماه، کسی، اگر، علی، راه و هوا
واژه های یک نقطه ای : رکاب، هدف، فداکاری، جمعی، جوامع، ارج، خاطره، کمانداری، فرود، مرز، دماوند، فدا، روزگار، مانع
واژه های دو نقطه ای : انسان، جان، موقع، یک، نفر، حفظ، قرار، قلّه، یادها، جنگ، سقوط، رودخانه، جوانمرد
واژه های سه نقطه ای : بسیار، توان، رسیدن، آرش، آینده، وابسته، آثار، چلّه، میهن، گورستان، متوجّه و …
3. یک روز غروب ، وقتی دهقان از مزرعه به خانه بر می گشت از لانه ی غازها صدایی شنید . دهقان از جا پرید و گفت : «چه صدای عجیبی ! حتما روباه است ! » سپس به طرف لانه ی غازها دوید . روباه را از لانه ی غازها بیرون کرد . در را که باز کرد . گفت : «دختر خوبم ……… روباه می گوید : امروز صبح که غازها را به چرا می بردی ، شال زیبایی سرکرده بودی . یا شالت را می دهی یا همه ی غازها را می برم» . دخترک با ناراحتی گفت : «مگر روباه هم شال سر می کند ؟ » دهقان گفت : «من نمی دانم ، حالا که چشمش دیده و دلش خواسته است».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ناشناس : همه ی آنها اززیرقران ردمیشوندپشت سنگرهاباعشق میجنگیدند ما آرامش داشته باشیم و روزی سرنوشت ساز برای ما فرزندان نادرست شودومادراین حماسه ی بزرگ که آنها داشته اندامم داشته باشیم تا هیچ کشوربیگانه ای جرعت نکنددرکشورماجنکی شروع کند.

نویسنده : هرکه بامش بیش برفش بیشتر در این مطلب درباره افرادی گفته می شود که هر چه بیشتر سرمایه داشته باشند به همان نسبت حرص و طمع و گرفتاری و دردسر بیشتری دارند ولی افراد بی مایه لقمه‌ای نان می خورند و بیخیال از همه چیز دنیا بدون دغدغه به زندگی راحتی خود ادامه می دهند.

نویسنده : هرکه ثروت وسرمای زیادی داشته باشد.دو برابر آن ثروت و سرمای بدبختی زیادتری خواهم داشت.

سارینا : شهید مثل صداقت است که حماسه ی زندگی بر دوش دارد.

آذربانو : هرکس درزندگی دارایی بیستری داشته باشد به همان نسبت مشکلات و گرفتاری های اوهم بیشتر می شود چون ناگزیر است برای سروسامان دادن به کلیه ی اموروقت بگذارد و برنامه ریزی کند.

حسن فرحانپور : شهید دلاور مردی است که مثل شمعی میسوزد ولی راه درست و راست را به ما نشان می دهد..