جواب فعالیت در منزل صفحه ۴۴ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم درباره آداب سلام کردن یا دست دادن تحقیق کنید شبکه رشد تبیان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ثنا ابراهیم زاده : اداب معاشرت یعنی ادابی که در مقابله با دیگران انجام می دهیم است.

پیام مکرمی : بعضی از افراد باید احترام خودشان را رعایت کنند .و حتما اگر کسی مریض یا آنفولانزا دارد نباید حرف یا دست دادن خودداری کنیم.