جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درباره ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) نوشیدنی نکتار میوه ها دارای اکثر مواد غذایی شامل چربی ،کربوهیدرات، پروتین و ویتامین می باشد بنابراین نوشیدنی مفیدی است نوشابه گاز دار کم ترین ارزش غذایی را دارد که فقط کربوهیدرات و آب آن مفید می باشد عصاره ی مالت و رازک بخشی از مواد غذایی مفید را دارد که شامل کربو هیدرات، پروتین و ویتامین می باشد در مقایسه با نکتار میوه نوشیدنی ضعیف تری می باشد.