جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درباره استحکام این ساختمان در برابر حوادث طبیعی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساختمان های قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند اما استفاده از تیرآهن تنرچه بلوک بتن و غیره باعث استحکام ساختمان در مقابل زلزله سیل و طوفان می شود.

محمد حسینی : خوداری کردن از ساختن خانه در مناطق را سیلاب می تواند امنیت بیشتتری به مادهد .

هستی : ساختمان هایی که از گل وخشت و چوب ساخته شده اند استحکام کمی در برابر سیل وزلزله دارند وبرعکس ساختمان هایی که با بتن و آهن ساخته شده اند ایمنی بیشتری دارند.

آرمین عزیزی : ساختمان ها قدیمی که از چوب یا خاک و سنگ ساخته شده اند مقاومت کمتری دارند،امّا با استفاده از تیرآهن،تیرچه بلوک ، بتن و… باعث مقاومت خانه در برابر وقوع حوادث طبیعی می شود.