جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم عوامل موثر در بهره وری اهمیت دادن به کار و تلاش از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استفاده درست از عمر، استفاده از منابع طبیعی، استفاده از عقل، به کار یری عدل، شکر کردن، انجام عمل صالح و جلوگیری از اسراف.