جواب فعالیت صفحه ۱۵۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره این سخنان ارزشمند پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) فکر کنید و معنی و مفهوم هر یک را با ذکر یک مثال توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2. پیامبر اکرم (ص): یعنی اگر می خواهیم کاری را انجام دهیم آن را بصورت کامل و خیلی عالی انجام دهیم تا هم وقت، بیهوده هدر نشود و هم آن کار به دیگران آسیب نزند. افرادی که مشغول ساختن مسکن هستند اگر خوب مصالح به کار نبرند، هم احتمال تخریب و دوباره کاری وجود دارد و هم آسیب به دیگران.
در سخن امام علی (ع) می شود این بیت را استفاده کردکه کار نیکو کردن از پر کردن است. افراد باید امور مهم را انجام دهند تا در زمان صرفه جویی کرده باشند. مانند اینکه دانش آموزان هنگام مطالعه کتب درسی آن را خلاصه کنند تا در زمان آزمون فقط نکات مهم را بخوانند.