جواب بحث کلاسی صفحه ۷۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم درباره فواید برقراری ارتباط با خداوند بحث کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : ۱.کمک خواستن از خداوند در بدابر مشکلات۲.احساس آرامش کردن۳.نزدیک شدن به خداوند۴.قلبه بر احساسات بیهوده و پوچ۵.براورده شدن آرزو ها.

آرورا :‌می توانیم از خداوند کمک بخواهیم در برابر مشکلات
وقتی خدارو داریم احساس آرامش می کنیم
به خدا نزدیک می شیم.

جواد : انسان موجودی کنجکاواست وبرای شناخت به ارتباط با پیرامون خود نیازمند است واین پیرامون دیگران وخود انسان را شامل می‌شود و انسان های توانمند که خود را خوب می شناسند به قدرت برتری پی می برند که خداوند امام دارد..