جواب گفت و گو صفحه ۱۲۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم درباره مهم ترین و زیباترین نکته درس گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) عشق ورزیدن به خوبی ها.
ب) داشتن دوستان و دشمنان دانا.
پ) پرهیز از کبر و غرور.
ت) عدم وابستگی به مادیات.