جواب تحقیق کنید صفحه ۱۰۶ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم درباره نقشه باد یک منطقه نقشه رزباد تحقیق کرده و چگونگی استفاده از آن را با چند مثال توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : با ورود به وب‌سایت تصویری بزرگ از زمین را مشاهده می‌کنید که خط‌های سبز نشان‌گیر جهت وزش باد در مسیر‌های مختلف در حال حرکت هستند. تصاویر باد‌ها هر سه ساعت بروزرسانی می‌شوند. در این نقشه جهت وزش باد‌های مختلف روی خشکی و همچنین موج‌های دریا هر سه ساعت بروزرسانی می‌شوند. اما بروزرسانی جهت وزش باد‌ها و دمای سطح اقیانوسی به ترتیب هر ۵ و ۱ روز بروزرسانی می‌شوند. که از این نقشه برای یافتن جهت بادها واستفاده از ویژگی و تاثیراتشان استفاده میشود.مثلا در معماری بادهای غالب یکی از مسایل مهم است که با توجه به ان خانه ها گشودگی های و پنجره میگیرند.و دانستن جهت و انواع باد مارا به دستیابی به یک خانه همساز با اقلیم کمک میکند.