جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این فعالیت بر عهده دانش آموزان می باشد، هدف این است که دانش آموزان با پوشش گیاهی منطقه ای که در آن زندگی می کنند آشنا شوند.