جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره کاربرد کانی فیروزه در زندگی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فیروزه دارای رنگ زیبا که در جواهر سازی بکار می رود.