جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره کاربرد کانی گرافیت در زندگی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرافیت از جنس کربن در نوک مداد – در پیل ها در نیروگاه هسته ای به عنوان کاهنده ی سرعت نوترون بکار می رود.