جواب گفت و گو کنید صفحه ۹۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم درباره کاربرد کانی یاقوت در زندگی تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یاقوت : اکسید الومینیم سبز رنگ به عنوان جواهر وتولید اشعه لیزر بکار می رود.