جواب درست و نادرست صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس پانزدهم شیر و موش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- شیر، خطای موش را بخشید.
2- صیاد برای شکار شیر، دام نهاده بود.
3- فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست نادرست.