جواب درست و نادرست صفحه ۹۲ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی جواب درست و نادرست درس یازدهم فرمانده دل ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- آزادی خرمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه ی مردم ایران بود.
2- بالگردهای دشمن موفق شدند، فرماندهان نظامی را از میدان نبرد نجات بدهند.
3- پیکی که برای حسین خبر آورده بود، تشنه بود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست نادرست درست.