جواب درست و نادرست صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درست و نادرست درس شانزدهم پرسشگری از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- گوش همه ی موجودات شکل علامت سوال است.
2- سوال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.
3- در دنیا به همه ی سوال ها پاسخ داده می شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست نادرست.