معنی کلمات صفحه ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی چهارم معنی درس هفدهم مدرسه ی هوشمند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده :‌ دراین روز حضور در مدرسه جدید چه چیزی مهتاب را دلگرم و شاد کرد.