جواب خودارزیابی دانش زبانی فعالیت های نوشتاری حکایت شعر خوانی صفحه ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب درس پنجم آزاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی: نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ایلیا وفائی فر: مازندران استانی در شمال ایران که شهر های قد یمی وبومی دارد مردمان با زبان طبری صحبت می کنند وبه زبان خود اقتخار می کنند این خطعه سرسبز وابسته به دریای خزر است بهلوانان قیوری از گذشته تا به حال داشته است از ارش کمانگیر تا حسن یزدانی وخیلی های دیگر طبرستان دارای شاعران بر اوازه چون امیر بازواری و طالی املی وبدر شعر نو نیما یو شیج. مازندران دارای بناهای زیارتی.امام زاده ها.موزه ها. بل طبیعی.ابشار. کوه وجنگل و… این ها ویزگی مازندران است.این سرزمین بناهای بسیاری داردکه بر می گردد. به قدمت چندین ساله اش.