جواب پاسخ فعالیت صفحه ۷۰ کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی دبستان پس از درک ارتباط تصویر ها داستانی برای آن بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

پس از درک ارتباط تصویرها داستانی برای آن بنویسید

موضوع: رشد و نِمُوّ گیاهان
من خیلی دوست داشتم چگونگی رشد و نموّ گیاهان را بدانم. مادرم با تهیّه گلدان، مقداری خاک، بذر و کاشتن تخم گیاه آفتاب گردان و قرار دادن آن در مجاورت نور خورشید و آبیاری به موقع، چگونگی جوانه زدن و رشد و نموّ گیاه را که در تصویر مشاهده می کنید را به من نشان داد.
شما هم می توانید با تهیّه گلدان، خاک و بذر گیاهِ دلخواه، این کار را در خانه انجام داده و از نزدیک با چگونگی رشد و نموّ گیاهان آشنا شوید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

آیدا صفری : رشد گیاهان هم از نشانه های خداوند متعال
است؛ما باید در اخر این نعمت راشکر کنیم زیاد کتاب می خونم الانم درحال مطالعه ی کتاب اریو برزن هستم تولدم ۲۳فروردین هست برام کتاب بیارین.

فاطمه گشایی: گیاهان برا ی رشد به آب و نور خورشید و هوا وخاک نیاز دارند گیاهان مانند انسان ها هم جان دارند